Strešné svetlíky2019-01-08T17:34:55+00:00

STREŠNÉ SVETLÍKY

Strešné svetlíky sa delia na:

 • oblúkové
 • sedlové
 • šedové
 • bodové
 • rekonštrukcie starých svetlíkov

Firma CIPI, s.r.o. vyrába a dodáva na trh strešné svetlíky, ktoré plnia úlohu zaistenia prieniku denného svetla do objektu. Do týchto svetlíkov môžu byť inštalované otvárané časti pre denné vetranie tzv. (vetracie krídla) ktoré odvetrávajú priestory pod nimi.

Svetlíky sa upevňujú na strešný plášť pomocou svetlíkových obrúb rôznej výšky nad úroveň strešného plášťa. Do obrúb sa vkladá tepelná izolácia a všetko sa uzatvára hydroizolačnými pásmi resp. klampiarskymi prvkami, ktoré zabezpečia vodotesnosť.

Ponúkame rôzne prevedenia :

 • Svetlíky svetlých rozmerov šírky od 1,2 do 6m x dĺžka (neobmedzene).
 • Svetlíky s možnosťou zaťaženia snehom SL od 0,5 až 4,0kN/m2 – vrátane statických
  výpočtov
 • Svetlíky s vetracími krídlami s ovládaním el. ovládaním servopohonom resp.
  pneumatickým pohonom s možnosťou napojenia na dažďovo-veternú centrálu,
  samočinné zatváranie pri nepriazni počasia.
 • Svetlíky s možnosťou integrácie zariadení na odvod dymu a tepla pri požiari – úprava
  svetlíka pre integráciu
 • Svetlíky s možnosťou osadenia fotovoltaických panelov

Konštrukcia svetlíkov:

Konštrukcia strešných svetlíkov je z hliníkových certifikovaných lisovaných profilov v prevedení odtieňov : prírodný hliník, eloxovaný hliník, farebný odtieň v rozsahu odtieňov RAL

Presvetlovacím resp. zasklievacím materiálom sú polykarbonátové komorové dosky hrúbok od 10mm po 25mm s koeficientom tepelného prestupu Ug od 3,0 Wm2K po Ug = 1,39Wm2K odtieň – opál, číry, bronz ai. Uvedené hrúbky presklenia sú platné pre oblúkové svetlíky, pri šedových a sedlových svetlíkoch je hrúbka presklenia prakticky neobmedzená a je možné použiť aj vysokoakostný systém polykarbonátového presklenia na princípe pero-drážka dosahujúci tepelný prestup Ug <1,0 Wm2K. Pri oblúkových strešných svetlíkoch je možné

použiť aj sendvičové presklenie z dvoch polykarbonátových dosiek kde sa dosahuje tepelný prestup Ug 1,06 Wm2K.

Vysokoakostné Polykarbonátové dosky s IR filtrom tz. Confort, Solar Control, IQ – filtrácia infračerveného žiarenia a redukovaniu prehrievania priestorov pod svetlíkmi. Denné vetranie je zabezpečené otvárateľnými časťami pomocou pneumatických, alebo elektrických pohonov. Okrem polykarbonátov s IR filtrom ponúka naša spoločnosť aj certifikované platne so zvýšenou ochranou proti krupobitiu. Krupobitie je zodpovedné ročne za státisicové škody na presklení svetlíkov, použitím tohto typu polykarbonátu vieme chrániť. Váš svetlík pred týmto poškodením a tým zvýšiť aj bezpečnosť Vašej haly a strojného vybavenia.

Úspory nákladov:

Pri výstavbe – vzhľadom na fakt, že použité materiály (polykarbonát, hliník) sú podstatne
ľahšie ako klasické zasklenia z ocele a drátoskla resp. skla. z čoho vyplýva, že zaťaženie
strešnej konštrukcie je nižšie a teda aj náklady na konštrukciu strechy sa znižujú. Kombinácia
hliníkovej konštrukcie a polykarbonátu je taktiež menej finančne náročná ako kombinácia
hliník a sklo.

Pri osvetlení – po nainštalovaní svetlíka dochádza k zlepšeniu priepustnosti svetla do
priestoru. Pri použití mliečneho zafarbenia tzv. opál polykarbonátu sa svetlo optimálne
rozptyľuje, zabraňuje sa oslňovaniu a znižuje sa prehrievanie vnútorného priestoru vplyvom
slnečného žiarenia.

Pri údržbe – keďže nosná konštrukcia svetlíka je vyrobená z hliníkových profilov je prevádzka
takmer bezúdržbová. Pri oblúkových svetlíkoch s doskami z polykarbonátu je údržba
samočistiaca, keďže nečistoty odplaví dážď.

Záručná doba – Servis

Naša spoločnosť ma jasne zadefinovanú cestu kvality z toho vychádzajú naše záručné doby, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Pri všetkých svetlíkoch, ktoré sú zasklené dutinkovými polykarbonátmi poskytujeme záručné doby na dodávku a montáž 5 až 7 rokov na polykarbonátové zasklenie až 10 rokov.

Týmto záväzkom chceme našim zákazníkom jasne dokázať, že investíciu, ktorú nám zverili má jasný základ a životnosť. Poskytujeme podľa požiadaviek zákazníka pravidelný servis na ročnej báze, ako aj záručný servis do 48 hodín od nahlásenia závady.

Sťiahnúť prospekt v PDF