Protihlukové steny2019-01-08T15:03:39+00:00

PROTIHLUKOVÉ STENY

Spoločnosť CIPI s.r.o. patrí k popredným výrobcom a realizátorom rôznych druhov protihlukových opatrení na Slovensku. Primárnou funkciou protihlukových stien je najmä tlmenie a znižovanie zvuku od dopravných prostriedkov a iných zdrojov hluku v blízkosti obytných zón, čím prispievajú k ochrane životného prostredia a zdravia. Sekundárne pomáhajú formovať a dotvárať charakter priestoru, v ktorom sú umiestnené. Okrem protihlukových stien určených pre cestné komunikácie môžu byť použité i pre tlmenie zdrojov hluku z výrobných závodov, polyfunkčných objektov, či pri individuálnej bytovej výstavbe.

Ďalším produktom pre dopravné stavby sú okrem protihlukových zábran aj protioslnivé zábrany používané na zabránenie oslnenia od protiidúcich vozidiel v cestnej ako aj železničnej doprave. Protioslnivé zábrany predstavujú vhodné riešenie aj pre civilné objekty v bezprostrednej blízkosti cestných, alebo železničných komunikácii, ktorých prevádzkový charakter je nepriaznivo ovplyvňovaný oslňovaním od dopravných prostriedkov.

V závislosti od požiadaviek zákazníka vieme zabezpečiť kompletnú realizáciu vrátane zakladania.

Sťiahnúť prospekt v PDF

Druhy protihlukových stien a výplní

Nosné stĺpy z ocele, alebo betónu

TRANSPARENTNÉ VÝPLNE: PMMA, GSCC, Plný polykarbonát

 • Osadené do certifikovaných hliníkových rámov, systémové riešenie spĺňajúce požiadavky na akustické vlastnosti DLR až 33 dB (kategória B3), trieda bezpečnosti pre padajúce úlomky 2, respektíve 4 (v závislosti od použitej výplne); panely dostupné až do rozmerov 1960 x 4000 mm.
 • Možnosť rôznorodého farebného riešenia výplní (prípadne použitie sieťotlače a rôznych polepov) a hliníkových rámov Príslušenstvo: únikové a servisné dvere a brány, snímateľné kryty stĺpov, označenie únikových ciest, lanové zabezpečenie, antigrafity úprava

NEPRIEHĽADNÉ VÝPLNE: Hliníkové protihlukové panely reflexívne, jednostranne / obojstranne pohltivé

 • Absorpcia hluku triedy A4 DLR až 14 dB, izolácia s DLR až 28 dB (kategória B3), certifikované pre rozpon stĺpov do 6,000 m, so životnosťou nie menšou ako 30 rokov.

Betónové protihlukové panely zo štiepko-cementových tvaroviek

Zvuková nepriezvučnosť DLR kategórie B3 a absorpčné parametre do kategórie A4
Protihlukové steny od spoločnosti CIPI s.r.o. spĺňajú všetky požiadavky európskej normy EN 14388.

Výhody:

 • Vynikajúca zvuková izolácia a pohlcovanie zvuku
 • Vizuálna atraktivita
 • Homogénny povrch
 • Možný individuálny dizajn
 • Kombinovateľnosť materiálov
 • Minimálna vlastná hmotnosť pri hliníkových paneloch
 • Materiály spĺňajú všetky relevantné normy a smernice (ZTV-Lsw06, Eurocode 3, Eurocode 9, DIN Technická správa 101, EN 1991-1-4)
 • Certifikát CE
 • Vysoká odolnosť voči mrazu a posypovej soli
 • Minimálne požiadavky na údržbu
 • Nízke náklady životného cyklu