Oceľové konštrukcie2019-01-08T14:57:25+00:00

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Spoločnosť CIPI s.r.o. vyrába, dodáva a montuje rôzne skrutkované, alebo zvárané oceľové konštrukcie pre stavebníctvo, priemysel ako aj dopravné stavby a fyzické osoby. Pri realizácii sa snažíme klásť dôraz na jednoduchosť, funkčnosť a predovšetkým naplnenie očakávaní a potrieb zákazníkov. Prípravu výroby podporujeme technickou dokumentáciou, statickým posudkom, realizačnou resp. výrobnou dokumentáciou. Neustále sa snažíme inovovať, vylepšovať a optimalizovať výrobný proces, čoho dôkazom je aj neustále zlepšovanie vybavenia našich výrobných priestorov zaberajúcich plochu viac ako 6000 m2, ako aj certifikáty ktorými naša spoločnosť disponuje a sú pravidelne obnovované:

 • Výroba oceľových stavebných komponentov a časti zostáv a konštrukcií triedy prevedenia EXC-3 podľa EN 1090-2+A1
 • Proces zvárania je v súlade s požiadavkami noriem EN ISO 3834-2 a EN ISO 14554
 • Zvárací personál je certifikovaný podľa EN ISO 9606-1 a s opravením koordinovať zváranie v rozsahu všetkých úloh a zodpovedností EN ISO 14731

Systematická kontrola výroby v priebehu všetkých jej procesov nám umožňuje kontrolovať kvalitu na najvyššej úrovni, čo predstavuje základný pilier filozofie našej spoločnosti.

Sťiahnúť prospekt v PDF

Náš výrobný program zahŕňa

 • Oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo
 • Oceľové konštrukcie pre technológie
 • Oceľové konštrukcie pre cestné stavby (portály, zábradlia, protihlukové steny)
 • Oceľové prestrešenia
 • Potrubné mosty
 • Oceľové pochôdzne lávky
 • Dynamicky namáhané konštrukcie
 • Zákazkové atypické oceľové konštrukcie

Podľa projektovej dokumentácie, resp. podľa agresivity prostredia kde má byť konštrukcia zabudovaná, realizujeme rôzne druhy povrchovej úpravy s odolnosťou po kategóriu C5-I podľa ISO 12944ff. Vďaka vlastnej pieskovacej linke a lakovni vieme flexibilne reagovať na potreby zákazníkov.

Realizujeme:

 • Syntetické nátery
 • Polyuretánové a epoxidové nátery
 • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
 • Metalické pozinkovanie
 • Žiarové pozinkovanie ponoro