Eurofondy2018-12-10T15:04:40+00:00

Čerpanie eurofondov

Eurofond NFP 1

Všeobecné informácie

• miesto realizácie projektu: CIPI s.r.o. Železničná 901, 034 81 Lisková
• názov a stručný opis projektu: Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

 • a) obstaranie CNC plazmového a kyslíkového rezacieho stroja ARENA 20/60
 • b) obstaranie CNC hydraulických tabuľových nožníc SAFAN M-shear 430/10
 • c) obstaranie CNC hydraulického zakružovacieho stroja RB 3L CNC)

• názov a sídlo prijímateľa: CIPI s.r.o. Železničná 809, 034 81 Lisková
• informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: začiatok projektu 05/2010, koniec projektu 12/2011

Fotodokumentácia

 • CNC plazmový a kyslíkový rezací stroj ARENA 20/60
 • CNC hydraulické tabuľové nožnice SAFAN M-shear 430/10
 • CNC hydraulický zakružovací stroj RB 3L CNC
 • informačný plagát

Eurofondy NFP II

Všeobecné informácie

 • miesto realizácie projektu: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • názov a stručný opis projektu: Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

a) Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
b) Otryskávací stroj
c) Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
d) Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov

 • názov a sídlo prijímateľa: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: začiatok projektu 07/2015, koniec projektu 12/2015

Fotodokumentácia

 • Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
 • Otryskávací stroj
 • Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
 • Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov

Eurofondy NFP III

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie

Cieľom inovácie výrobných procesov v divízii spracovania hliníka je hlavne zrýchlenie výrobných procesov, čo povedie k zníženiu nákladovosti výroby a rastu produktivity, zvýšeniu presnosti a kvality vyrábaných výrobkov a k zníženiu energetickej náročnosti procesu výroby. Hlavnou aktivitou projektu je zníženie technologickej medzery prostredníctvom inovácie výrobných procesov opracovania hliníka, pričom výsledkom projektu z pohľadu merateľných ukazovateľov projektu budú 3 inovované procesy – vysekávanie, rezanie, ohraňovanie a nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch vďaka 2 novým pracovným miestam. Inovatívne postupy budú do výrobného procesu aplikované prostredníctvom 5 obstarávaných technológií:

1. CNC vysekávací stroj
2. Laserové rezacie centrum
3. CNC Ohrňovací lis
4., 5. Zdvíhacie zariadenie I a II

Názov a sídlo prijímateľa: CIPI, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
Miesto realizácie projektu: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
Názov a stručný opis projektu: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.
Výška nenávratného finančného príspevku: 590 416,36 €