Protihlukové stěny2019-01-15T21:39:15+00:00

PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Společnost CIPI s.r.o. patří k předním výrobcem a realizátorem různých druhů protihlukových opatření na Slovensku. Primární funkcí protihlukových stěn je zejména tlumení a snižování zvuku od dopravních prostředků a jiných zdrojů hluku v blízkosti obytných zón, čímž přispívají k ochraně životního prostředí a zdraví. Sekundární pomáhají formovat a dotvářet charakter prostoru, ve kterém jsou umístěny. Kromě protihlukových stěn určených pro silniční komunikace mohou být použity i pro tlumení zdrojů hluku z výrobních závodů, polyfunkčních objektů, či při individuální bytové výstavbě.

Dalším produktem pro dopravní stavby jsou kromě protihlukových zábran i protioslnivé zábrany používané k zabránění oslnění od protijedoucích vozidel v silniční i železniční dopravě. Protioslnivé zábrany představují vhodné řešení i pro civilní objekty v bezprostřední blízkosti silničních nebo železničních komunikaci, jejichž provozní charakter je nepříznivě ovlivňován oslňováním od dopravních prostředků.

V závislosti na požadavcích zákazníka umíme zajistit kompletní realizaci včetně zakládání.

Stahnout prospekt v PDF

Druhy protihlukových stěn a výplní

Nosné sloupy z oceli nebo betonu

TRANSPARENTNÍ VÝPLNĚ: PMMA, GSCC, Plný polykarbonát

 • Osazené do certifikovaných hliníkových rámů, systémové řešení splňující požadavky na akustické vlastnosti DLR až 33 dB (kategorie B3), třída bezpečnosti pro padající úlomky 2, respektive 4 (v závislosti na použité výplně); panely dostupné až do rozměrů 1960 x 4000 mm.
 • Možnost různorodého barevného řešení výplní (případně použití sítotisku a různých polepů) a hliníkových rámů Příslušenství: únikové a servisní dveře a vrata, snímatelné kryty sloupů, označení únikových cest, lanové zabezpečení, antigrafity úprava

NEPRŮHLEDNÉ VÝPLNĚ: Hliníkové protihlukové panely reflexívní, jednostranně / oboustranně pohltivé

 • Absorpce hluku třídy A4 DLR až 14 dB, izolace s DLR až 28 dB (kategorie B3), certifikované pro rozpon sloupů do 6,000 m, s životností nejméně 30 let.

Betonové protihlukové panely ze štěpky-cementových tvarovek

Zvuková neprůzvučnost DLR kategorie B3 a absorpční parametry do kategorie A4
Protihlukové stěny od společnosti MVKPP s.r.o. splňují všechny požadavky evropské normy EN 14388.

Výhody:

 • Vynikající zvuková izolace a pohlcování zvuku
 • Vizuální atraktivita
 • Homogenní povrch
 • Možný individuální design
 • Kombinovatelnost materiálů
 • Minimální vlastní hmotnost při hliníkových panelech
 • Materiály splňují všechny relevantní normy a směrnice (ZTV-Lsw06, Eurocode 3, Eurocode 9, DIN Technická zpráva 101, EN 1991-1-4)
 • Certifikát CE
 • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypové soli
 • Minimální požadavky na údržbu
 • Nízké náklady životního cyklu